Deanka Blago Kamilic (N.D. C.N.A.)


Obrazovanje:

Sportski fizioterapeut
Dipl. Fizioterapeut
Koledž orijentalne medicine, UK - Naturopatija
Doktor nutricionist
Elektro-akupunktura dijagnostika i terapija
Antiparazitska terapija
Profesionalni pregled
Član pankiparske asocijacije alternativne terapeutike

Uprkos svom napretku u medicini koga je čovek načinio, majka priroda je najveći i najstariji lekar na svetu! Ovaj website nastoji da crpi znanja iz zaboravljene mudrosti prošlih vremena, i fokusira se na univerzalne principe i moć samoizlečenja tela.

Podaci koji se ovde prezentuju potvrđeni su stvarnim iskustvom mnogih ljudi, ljudi koji su dokazali, da su od trenutka kada postanu svesni svojih potencijala – u stanju da promene svoj svet. Postati svestan nečega je uvek ključ ka tome da se u vezi sa time nešto može učiniti.

Ljudsko telo je zaista jedno od najvećih čuda univerzuma. Sva snaga svemira je sadržana u ljudskom telu. To je dato čoveku od samog početka.
Vaš potencijal je neograničen u svemu što vi odaberete da radite. Pitanje zdravlja i bolesti često se svodi na individualnu odgovornost. U tom kontekstu, odgovornost znači izbor zdrave alternative nad manje zdravom alternativom.

Bol i bolest nisu prirodno stanje za čoveka,
oni su posledica odabira pogrešnog životnog puta.

“Bolest se dešava zato što čovek okreće leđa prirodnim mehanizmima, koji su napravljeni da čuvaju njegovo zdravlje i održavanje života. Za te mehanizme nije nikakav problem da se izbore sa svakom bolešću jer je to sama suština njihovog postojanja. Korist koju čovek može da uživa kada načini informacioni kontakt sa jednim malim delom majke prirode je mnogo veća od same borbe protiv bolesti”.

Ne postoji bolest, ni zaraza,
ni fizička neravnoteža koja neće reagovati na urođenu,
isceljujuću snagu prirode, onda kada se pozove.
Onda kada se oslobodi.

Deanka Blago Kamilic  (N.D.  C.N.A.)

 
 
Copyright 2008 The Road to Health and Vitality